Meny Stäng

Villkor och personuppgiftspolicy

Köp- och leveransvillkor

Dessa köp- och leveransvillkor gäller för köp gjorda av kunder på webbplatsen unisynk.se hos Universal Creation AB (med svenskt org.nr. 556896-1493) med adressen Warfvinges väg 11, 112 18 Stockholm. Du kan kontakta oss genom att klicka här. När privatkunder beställer hos oss på nätet gäller konsumentköplagen (2022:260), distansavtalslagen (2005:59) om distans- och hemförsäljningsavtal samt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (“e-handelslagen”).

När du gör din beställning godkänner du köpvillkoren och vi kan tyvärr godkänna andra villkor även om du skriver in sådana i din beställning med mindre än att vi skriftligen bekräftat något annat.

Vi förbehåller oss rätten att ändra köp- och leveransvillkoren, men kommer att ange ändringarna på vår hemsida.

Priser och rabatter

Angivna priser inkluderar moms. Priser utan moms kan ses på de enskilda produktsidorna. Priset på de varor du har beställt framgår av ordersidan och i orderbekräftelsen som mejlas till dig.

Från tid till annan kan vi köra speciella rabattkampanjer som kräver att du anger en unik rabattkod i fältet som anges i kassan. Dessa rabattkoder gäller alltid under en begränsad tid, vilket framgår av informationen om rabattkoden.

Beställning och leverans

När du har lagt din beställning får du en e-postbekräftelse på att din beställning har tagits emot. Senare kommer du att meddelas via e-post när din beställning har behandlats och är klar för leverans. Vi förbehåller oss rätten att inte leverera några beställda varor om särskilda omständigheter hindrar oss från att göra det, t.ex. om vi har upplevt problem med produktionen eller andra orsaker som hindrar oss från att leverera din beställda vara. Vi kommer självklart att meddela dig så snart som möjligt om så är fallet. Om vi ​​av någon anledning inte kan fullfölja leveransen av varan du har beställt, kommer vi att återbetala eventuella betalningar du redan har gjort så snart som möjligt men kan inte ge ersättning utöver detta.

För att vi ska kunna ta emot och behandla din order behöver vi de uppgifter från dig som framgår av beställningssidan. Genom att göra ett köp samtycker du till att din information lagras i en kunddatabas och du samtycker till att ta emot utskick från oss. Vi kan skicka marknadsföringsmaterial till dig angående vårt företag och våra produkter, förutsatt att du inte motsatt dig detta. Du kan avregistrera dig från framtida marknadsföringsutskick via länk i utskicket. Vi garanterar att dina registrerade uppgifter hos oss inte delas med tredje part. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter nedan.

Om din beställning inte har levererats inom 30 dagar efter att du gjorde din beställning hos oss har du rätt att häva köpet. Vi är inte skyldiga att ersätta dig för eventuella leveranser som inte gjorts på grund av omständigheter som vi inte kunde ha förutsett vid avtalsslutet och som ligger utanför vår kontroll (force majeure). Exempel på sådana situationer inkluderar bränder, naturkatastrofer, explosioner, pandemier, karantän, tyfoner, översvämningar, krig, upplopp, avbrott i arbetet, strejker, någon form av statligt ingripande, driftstopp vid anläggningar eller maskiner (inklusive transport). Om force majeure fortsätter i mer än 30 dagar från det att beställningen gjordes har både du och vi rätt att häva köpavtalet med omedelbar verkan. VI är då endast skyldiga att återbetala det belopp som du har betalat till oss.

Leveranstiden anges i varukorgen under respektive fraktsätt. Om en vara har annan leveranstid anges det vid respektive produkt. Ej uthämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig ev. kostnad för returfrakt och expeditionsavgifter, för närvarande 150 kr.

Betalningar

Du betalar för dina beställningar till den samarbetspartner som framgår vid beställningen och på något av de sätt som erbjuds kunden vid varje enskilt köptillfälle. Genom att göra en beställning accepterar du de villkor som tillämpas av vår partner. Du accepterar även att vår samarbetspartner inträder i vårt ställe som fordringsägare vid all kreditförsäljning.

Är du företagskund sker betalningar genom Klarna via Billie (Billie B2B BNPL eller Billie Kauf auf Rechnung).

Returer

Du har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (“distansavtalslagen”). Ångerrättens tidsperiod räknas från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en produkt som har en tydlig personlig touch, börjar ångerfristen den dag vi lämnat information.

Om du ångrar dig och vill returnera en vara får den inte vara skadad eller använd och varan ska returneras i sin originalförpackning. Du måste också klart och tydligt meddela oss att du önskar utöva ångerrätten. Ange även gärna skälet. Du kan även välja att fylla i en särskild blankett för detta ändamål som du hittar via denna länk. Vidare måste du betala returkostnaden såvida varan inte är behäftad med påvisbart fel som kan hänföras till vårt leverantörsansvar. 

Om du har utnyttjat din ångerrätt återbetalar vi det du har betalat för varan så snart eller senast inom 30 dagar från den dag vi tog emot varan.

Klagomål

Dessa köpvillkor lyder under svensk lag. Som privatkund har du rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden för att få eventuella tvister prövade utanför domstol. Vid gränsöverskridande köp kan tvister lösas med hjälp av EU-kommissionens onlinetvistlösning (ODR). Besök ODR-webbplatsen på: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

Personuppgiftspolicy för Universal Creation AB

Uppdaterad 2022-11-07

Universal Creation AB, org. nr. 556896-1493, Warfvinges väg 11, 112 18 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in i samband med att du besöker eller handlar på vår webbplats. Det innebär att vi har ett ansvar att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och kompletterande nationell lagstiftning.

I personuppgiftspolicyn redogör vi för vilka personuppgifter vi behandlar och för vilket syfte. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har och hur du utövar dessa samt.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter

All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, adressuppgifter, bilder men också olika slags elektroniska identiteter så som IP-nummer kan utgöra personuppgifter. Behandling är allt som vi gör med dina personuppgifter. Behandling kan vara exempelvis insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter

Universal Creation AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du bl.a. köper en vara, kontaktar oss via vår hemsida eller via e-post, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ringer oss eller kommunicerar med oss via våra sociala medier. 

Vilka uppgifter behandlas samt i vilket syfte

Universal Creation AB behandlar de personuppgifter som lämnas eller inhämtas av oss. Det kan t.ex. vara namn, adressuppgifter, mobilnummer, personnummer, kundnummer, betalningshistorik, orderinformation. 

Dina uppgifter kan komma att användas för olika ändamål t.ex. 

–          för att kunna hantera kundserviceärenden

–          för att kunna hantera beställningar

–          för att kunna leverera beställd vara 

–          för att kunna besvara frågor som du ställer till oss

–          för att kunna kontakta dig

–          för att kunna hantera retur- och reklamationsärenden

–          för att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

–          för att kunna hantera fakturering och bokföring

–          för att kunna följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslagen

–          för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

–          för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav 

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. 

Hur länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning som innebär att dina personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter tas bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring samt de ändamål som de har samlats in för. 

Delning och överföring av personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som blir personuppgiftsbiträden för oss. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.​ 

Vilka rättigheter du har

Rätt till information – du kan när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse – om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering – du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att dina personuppgifter kan flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt till återkallning – du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Du har också rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur dina personuppgifter skyddas

Dina personuppgifter skyddas genom såväl organisatoriska som tekniska säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder används för att lagra, behandla och kommunicera uppgifterna på ett säkert sätt. I det fall du vill veta vilka säkerhetsåtgärder vi tillämpar kan du kontakta oss genom att klicka här.

Uppdatering av denna policy

Vi kommer att göra löpande ändringar allt eftersom rättspraxis utvecklas samt att Datainspektionen ger ut nya riktlinjer. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på unisynk.se. 

Mer information om dataskyddslagstiftningen finns på www.datainspektionen.se 

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Universal Creation AB, org. nr. 556896-1493, Warfvinges väg 11, 112 18 Stockholm

Om du vill utöva dina ovan angivna rättigheter, är du välkommen att kontakta oss genom att klicka här.  

0
Din varukorg

Gratis frakt inom Sverige över 600 SEK. Du är 600 kr från fri frakt inom Sverige.

Din varukorg är tomGå tillbaka till Shop
Calculate Shipping